Sunday, 05/04/2020 - 00:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Thanh

Kế hoạch công tác Đoàn năm học: 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào văn bản số 394/PGD&ĐT-CTTT&PC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2019 - 2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020 của trường THCS Gia Thanh.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi đoàn trường được Chi bộ trường THCS Gia Thanh, BCH Đoàn xã Gia Thanh giao trách nhiệm.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ vào tinh hình thực tế của nhà trường BCH trường THCS Gia Thanh hoạt động năm học 2019 - 2020 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi

Chi đoàn luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Chi bộ, BGH, Công đoàn, Đoàn Phường cấp trên và các ban ngành địa phương.

BCH Chi đoàn và đoàn viên trong chi đoàn là các đồng chí trẻ luôn sôi nổi nhiệt tình trong công tác, trong hoạt động đoàn thể.

2. Khó khăn

BCH Chi đoàn đa số là các đồng chí kiêm nhiệm không được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác đoàn. Phần lớn chú trọng đầu tư cho việc giảng dạy nên có nhiều bất cập trong việc phối hợp chỉ đạo, phổ biến kịp thời các phong trào hoạt động của đoàn.

Một số đoàn viên chưa thật nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn.
Kinh phí sinh hoạt phong trào đoàn còn hạn chế.

1. Công tác tổ chức, chính trị - tư tưởng

Đoàn viên nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, đường lối pháp luật của nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tăng cường nề nếp, kỉ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Triển khai hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý học đường, hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyên.

Bồi dưỡng lý tưởng XHCN, giáo dục tư tưởng HCM, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức công dân và đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Các đoàn viên luôn sống và thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, đoàn thể. Tạo khối đoàn kết thân ái trong nhà trường và giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

100% đoàn viên tham gia học tập các nghị quyết, các văn kiện văn kiện của Đảng, điều lệ Đoàn.

100 % đoàn viên tham gia tích cực các phong trào Đoàn - Đội của trường, của địa phương. Đoàn kết tập hợp thanh niên, phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng, chăm lo xây dựng đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Chi Đoàn sinh hoạt định kỳ đánh giá, biểu dương, rút kinh nghiệm các đoàn viên trong chi đoàn.

2. Công tác chuyên môn

Đoàn viên giáo viên không ngừng học hỏi chuyên môn, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Áp dụng phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa lấy người học làm trung tâm, giảng dạy đúng chuẩn KTKN.

Đoàn viên giáo viên phải đảm bảo ngày giờ công, dự giờ thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn đầy đủ. Lên lớp có giáo án, chấm và trả bài đúng thời gian quy định.
Đoàn viên chủ nhiệm cuối năm đều đạt vị thứ xếp loại khá cao của lớp.
Đoàn viên tham gia hội giảng ở vòng trường đạt loại giỏi 80%, khá 20% trên tổng số đoàn viên tham gia.

Đoàn viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi HSG các cấp đạt thành tích cao.

3. Công tác Văn hóa văn nghệ – TDTT – Vệ sinh môi trường

100% đoàn viên tham gia xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc lành mạnh “Xanh- Sạch- Đẹp”.

Đoàn viên tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, TDTT ở trường, ở địa phương.
Đoàn viên thực hiện tốt phương châm nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội.
Tham gia tốt các buổi sinh hoạt chủ điểm như các ngày: 26/03, 22/12, 20/11 … Tổ

chức lễ ra trường cho học sinh cuối cấp.

Tham gia tốt các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống

các tệ nạn xã hội, ngày môi trường thế giới… do địa phương tổ chức.

Đoàn viên chi đoàn gương mẫu đi đầu trong tập luyện TDTT, các buổi sinh hoạt, lao động ở trường, xóm, khu dân cư.

Tổ chức gặp gỡ giao lưu với các đơn vị bạn.

100% đoàn viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ.

Đoàn viên đảm nhận trang hoàng các hội nghị, đại hội, kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các ngoại khóa, chuyên đề nhà trường.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng - Đoàn - Đội

a. Đối với đội

Chi đoàn tham mưu, chỉ đạo, tổ chức đón và công nhận các Chi đội khối 6
Giúp đỡ tổng phụ trách ổn định nề nếp, đại hội liên đội, các chuyên hiệu rèn luyện đội viên, chương trình phát thanh măng non, các hoạt động đội trong năm.

Tăng cường, đẩy mạnh nội dung, chất lượng các giờ sinh hoạt đội.

Hỗ trợ Đội tham gia đạt kết quả cao các cuộc thi: Tổng phụ trách đội giỏi, BCH chi đội giỏi, các cuộc thi văn nghệ, nghi thức…do các cấp tổ chức.

Thành lập, kiện toàn Tổ tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường; bố trí giáo viên đoàn viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lý.

Phát động các phong trào: xây dựng quỹ vì bạn nghèo, phong trào nhà tình nghĩa.
Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường

là nơi trong sáng lành mạnh, môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát triển để trở thành người có ích cho xã hội.

Chi đoàn có kế hoạch tổ chức học lớp Cảm tình đoàn cho học sinh khối 9 có thành tích học tập tốt, có ý chí rèn luyện để tiến hành Kết nạp đoàn.

 Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong học sinh, tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” năm học 2019 -2020.

b. Đối với Đoàn

Chi Đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, đề ra các hoạt động mới phù hợp với từng thời điểm.

Tham gia tốt các cuộc thi, các hoạt động phong trào do các cấp tổ chức.

Thường xuyên bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên các bài học chính trị.

Chi đoàn kịp thời thăm hỏi những đoàn viên ốm đau, cưới hỏi và thăm viếng gia đình đoàn viên mất người thân.

Đoàn viên tham gia nhiệt tình các cuộc tham quan, dã ngoại, giao lưu do Chi đoàn tổ chức.

Chi đoàn phấn đấu Chi đoàn vững mạnh.

c. Đối với Đảng

Tăng cường góp ý xây dựng Đảng, thường xuyên tham mưu cho Đảng các chủ trương để đẩy mạnh công tác Đoàn.

Bồi dưỡng giúp đỡ ít nhất 4 đồng chí tham gia lớp đối tượng Đảng.

Giới thiệu từ 1 – 2 đồng chí cho Đảng xem xét để kết nạp Đảng.

III. Chỉ tiêu phấn đấu

100% đoàn viên trong Chi đoàn xác định đúng đắn quan điểm lập trường của Đảng, nhà nước, ngành.

100% đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

100% đoàn viên giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, luôn học hỏi nâng cao tay nghề, nhanh chóng thích nghi với phương pháp dạy học mới.

Đoàn viên chủ nhiệm cuối năm đều đạt vị thứ cao.

100% Đoàn viên tích cực tham gia ổn định nề nếp HS, giúp đỡ các lớp có nhiều HS yếu kém, cá biệt.

Đoàn viên tham gia hội giảng ở vòng trường đạt loại giỏi 80%, khá 20% trên tổng số đoàn viên tham gia.

Phấn đấu 100% đoàn viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia đóng góp tích cực các phong trào Đoàn - Đội của trường, các phong trào của địa phương.

Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh; Tham gia đạt kết quả cao các cuộc thi do các cấp tổ chức.

100% đoàn viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ.

Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia nhiệt tình các cuộc tham quan, dã ngoại do Chi đoàn tổ chức.

Đoàn viên giáo viên đi đầu trong phong trào Hiến máu tình nguyện: 3 đ/c tham gia. Bồi dưỡng giúp đỡ ít nhất 2 đồng chí tham gia lớp đối tượng Đảng.

Đoàn viên giáo viên phải đạt ít nhất 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Giới thiệu từ 1 – 2 đồng chí cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chi đoàn phấn đấu Chi đoàn vững mạnh.

Trên đây là bản dự thảo kế hoạch hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 04 : 10
Năm 2020 : 245